Wegwijzer bij aankoop

Op de website vindt u alle informatie over de beschikbare woningen van de Tag West. Heeft u belangstelling? Vul dan het inschrijfformulier volledig in. Inschrijvingen waarvan gegevens ontbreken, worden uitgesloten van deelname.

De Dijkwoningen zijn de nieuwste woningen uit het aanbod dat vanaf 8 juni wordt aangeboden. Heeft u interesse in een van deze woningen, schrijf u dan in voor maandag 12 juni om 12:00 uur. U dient uw inschrijving compleet te maken door aan te geven welke woning(en) uw voorkeur geniet(en). Dit doet u door via de woningzoeker uw wenswoning(en) te selecteren en vervolgens te bevestigen dat u met die woning(en) deel wil nemen. De toewijzing vindt maandag 12 juni na 12:00 uur plaats.

Inschrijven

Toewijzen

Na de inschrijving vindt er op 12 juni 2023 de toewijzing voor de Dijkwoningen plaats. Bij meerdere inschrijvingen op een bouwnummer vindt er een loting plaats. De aanmeldingen die tijdig en online via de projectwebsite zijn ontvangen, doen mee aan de toewijzing/loting. Inschrijvingen na 12 juni 2023 12:00 uur, doen niet mee. Onvolledige en dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname. Bent u één van de gelukkigen? Dan ontvangt u bericht en wordt u door een kopersadviseur van Heutink Groep uitgenodigd voor een aankoopgesprek.

Geen toewijzing

Heeft u geen woning toegewezen gekregen dan ontvangt u hierover een email en blijft u genoteerd staan als reserve kandidaat, mits uw inschrijving aan de gestelde voorwaarden voldoet. Soms vallen optanten af, dan vindt er opnieuw een toewijzing plaats.

Aankoopgesprek

In het aankoopgesprek ontvangt u van de kopersadviseur van Heutink Groep de aanvullende gegevens die u nodig heeft om een besluit te kunnen nemen om tot aankoop van een woning over te gaan. Deze informatie betreft o.a. een concept van de koop-/ aannemingsovereenkomst, de meer- en minderwerklijst en de technische omschrijving . Daarnaast worden de procedure van de bouw en alle individuele wensen met betrekking tot de extra mogelijkheden met u besproken.

Flexibiliteit

Naast de getekende opties zijn er nog meer mogelijkheden. Binnen de reeds ontworpen plattegronden kunt u nog schuiven, passen en meten: maak van twee slaapkamers één grote werkkamer bijvoorbeeld, voeg de inloopkast bij de slaapkamer. De positie van de trap, meterkast en toilet zijn een vast gegeven, maar de mogelijkheden zijn talrijk! Er is een ruime keuze op het gebied van sanitair, wand- en vloertegels, binnendeuren e.d.v. Extra opties bovenop de optietekeningen van de rijwoningen is beperkt.

Heutink Groep | info@tagwest.nl | 085 082 5300

Privacyvoorwaarden