Wegwijzer bij aankoop

Op de website vindt u alle informatie over de beschikbare woningen van de Tag West. Heeft u belangstelling? Vul dan het inschrijfformulier volledig in. Inschrijvingen waarvan gegevens ontbreken, worden uitgesloten van deelname.

U dient uw inschrijving compleet te maken door aan te geven welke woning(en) uw voorkeur geniet(en). Dit doet u door via de woningzoeker uw wenswoning(en) te selecteren en vervolgens te bevestigen dat u met die woning(en) deel wil nemen.
Let op: U kunt zich alleen inschrijven voor de beschikbare woningen.

Inschrijven

Toewijzen

U kunt u inschrijven voor de beschikbare bouwnumers. Bij meerdere inschrijvingen op een bouwnummer vindt er een loting plaats. De aanmeldingen die online via de projectwebsite zijn ontvangen, doen mee aan de toewijzing/loting. Onvolledige en dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname. Bent u één van de gelukkigen? Dan ontvangt u bericht en wordt u door één van de makelaars uitgenodigd voor een aankoopgesprek.

Geen toewijzing

Heeft u geen woning toegewezen gekregen dan ontvangt u hierover een email en blijft u genoteerd staan als reserve kandidaat, mits uw inschrijving aan de gestelde voorwaarden voldoet. Soms vallen optanten af, dan vindt er opnieuw een toewijzing plaats.

Aankoopgesprek

In het aankoopgesprek ontvangt u van één van de makelaars de aanvullende gegevens die u nodig heeft om een besluit te kunnen nemen om tot aankoop van een woning over te gaan. Deze informatie betreft o.a. een concept van de koop-/ aannemingsovereenkomst, de meer- en minderwerklijst en de technische omschrijving . Daarnaast worden de procedure van de bouw en alle individuele wensen met betrekking tot de extra mogelijkheden met u besproken.

Flexibiliteit

Naast de getekende opties zijn er nog meer mogelijkheden. Binnen de reeds ontworpen plattegronden kunt u nog schuiven, passen en meten: maak van twee slaapkamers één grote werkkamer bijvoorbeeld, voeg de inloopkast bij de slaapkamer. De positie van de trap, meterkast en toilet zijn een vast gegeven, maar de mogelijkheden zijn talrijk! Er is een ruime keuze op het gebied van sanitair, wand- en vloertegels, binnendeuren e.d.

Heutink Groep | info@tagwest.nl | 085 082 5300

Privacyvoorwaarden