Wonen in het Nationaal
Landschap IJsseldelta


Genemuiden ligt prachtig aan de rivier
Zwarte Water in de provincie Overijssel,
niet ver van Zwolle, Kampen en Meppel
en in de nabijheid van het Nationaal Park
Weerribben-Wieden. Genemuiden is
inmiddels opgegaan in de gemeente
Zwartewaterland en ligt in zijn geheel
binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta.

Historie

Het oude stadje kent een fraaie, lange geschiedenis. Genemuiden (vroeger ‘Gelmuda’, of ‘Geelmuiden’) is ongeveer 500 jaar na Chr. op een zandduin ontstaan als nederzetting aan de loop van het Zwarte Water. Genemuiden ontwikkelde zich tot vissersdorp en ontving in 1275 stadsrechten. De nabijheid van water is bepalend geweest voor de ontwikkeling van Genemuiden, zoals de haven voor de visserij en de biezenindustrie.

Kolken

De aanwezigheid van water is ook bepalend voor de karakteristiek van het polderlandschap dat de stad omringt. Sommige boerderijen staan op een terp. Langs de dijken liggen fraaie kleine plassen met rietvegetatie op de plek waar in het verre verleden dijken zijn doorgebroken. Deze ‘kolken’, ontstaan door uitschuring en hebben een eigen karakter. Veelal is de dijk ter plaatse om de kolk geleid. De dijk slingert ter plaatse om de wiel heen.

Bereikbaarheid

Genemuiden is bereikbaar over Zwarte Water en over de kruin van de Kamperzeedijk. De Kamperzeedijk loopt dood in de haven aan Zwarte Water. Aan de kop van de haven ligt van oudsher een veerpont naar de Veerweg aan de overzijde van het water. De Veerweg leidt naar Zwartsluis. De N760 over de Kamperzeedijk is aan de zuidelijke rand van Genemuiden afgeleid met een randweg in oostelijke richting. De Randweg biedt een directe verbinding naar het industrieterrein.

Ligging

Naast de mooie ligging dichtbij de landelijke natuur wordt er ook veel groen in de nieuwe wijk aangebracht, zoals terpen met een groene omranding, groene scheggen en langs de Tagweg informeel verspreid grote markante bomen. Daarnaast zal ieder woongebied een onderscheidende haagsoort krijgen in de voortuin.
Heutink Groep | info@tagwest.nl | 085 082 5300