Het project

'Dorps, landelijk en groen in een modern jasje', zo zou je De Rietkamer het beste kunnen omschrijven. De energiezuinige woningen van deze kamer liggen aan de dijk omgeven door groen en riet. Voor het ontwerp van de woningen lieten architecten Jaap Hoekstra en Willem Dijkstra zich inspireren door de boerderijen in de polder. Naast de karakteristieke architectuur van de woningen is er binnen deze fase van Tag west ook volop aandacht besteed aan de natuur en het klimaat. Onmiskenbare elementen voor het realiseren van een gezonde en prettige leefomgeving.

‘Na de Terpkamer en de Dijkkamer is de Rietkamer de derde kamer binnen Tag West die wij mogen ontwerpen. Door de gevraagde sfeer, specifieke randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen zijn de kamers uitdagende ontwerpopgaves die om veel creativiteit vragen. Wij zijn er trots op binnen de veelheid van randvoorwaarden uiterst functionele woningen te ontwerpen met een bijzondere uitstraling, esthetisch gezien. Wij hopen dat de bewoners net als ons trots zullen zijn op hun woning.’ aldus de architecten Willem Dijkstra en Jaap Hoekstra

Architectuur

Net als de Dijkkamer, de Terpkamer en de andere kamers, is de Rietkamer een verbijzondering in het stedenbouwkundig plan van Tag West. Elke kamer is uniek. De Rietkamer is verhoogd ten opzichte van de omliggende bebouwing en is, zoals de naam al doet vermoeden, omgeven door riet. Deze kamer kent een variatie aan karakteristieke woningen met ieder een unieke uitstraling.

Voor het ontwerp van woningen binnen de Rietkamer is er gekozen voor de landelijke dorpse sfeer, geïnspireerd op het boerenerf in het polderlandschap omrand door bomen en de wielen langs de dijken. Waarbij de boerderijen bestaan uit robuuste schuren met grote dakvlakken, stallen, woongebouwen en hooibergen. De bebouwing staat op een losse, informele manier ten opzichte van elkaar geordend. Om die reden verspringen de voorgevels van de woningen telkens in het ontwerp en ontstaat er een levendig beeld met mooie doorkijkjes.

Ook in de kleuren en materialen is de verwijzing naar de boerderijen in het polderlandschap voelbaar. In bijvoorbeeld de toepassing van donker hout en metselwerk dat doet denken aan zwarte houten schuren. Het gebruik van roodbruin metselwerk met licht voegwerk is eveneens kenmerkend. De karakteristieke, volledig in hout opgetrokken vrijstaande woningen zijn in vormgeving gebaseerd op het silhouet van een hooiberg. De rijwoningen worden voorzien van spanten zodat er een gemeenschappelijke kapconstructie ontstaat.

Natuur en klimaat

Een groene leefomgeving kent vele voordelen, zo heeft het o.a. een positief effect op koolstofvastlegging met minder CO2-uitstoot tot gevolg, voorziet het in voedsel voor dier en mens, faciliteert het in bestuiving van bloemen en gewassen én draagt het bij aan de algehele gezondheid.

De natuurinclusieve maatregelen die genomen worden bij de realisatie van de Rietkamer ondersteunen dier- en plantsoorten. Door het toevoegen van nestkasten aan de gevels van de woningen wordt er ruimte geboden aan onder andere de huismus, gierzwaluw en meervleermuis. Deze dieren zijn natuurlijke insectenbestrijders. Zo eten vleermuizen duizenden steekmuggen per nacht, zonder dat wij daar erg in hebben.

De bergingen van de woningen worden voorzien van platte groendaken met daarop een variatie aan sedum, vaste planten, bloemen en kruiden. Dit trekt insecten aan die voor bestuiving zorgen. De vegetatie draagt bij aan de opvang van water, fungeert als fijnstof filter, zorgt voor koeling en maakt dat de dakbedekking onder het groene dak langer meegaat.

Daarnaast is er gekozen voor beplanting passend bij de huidige vegetatie in de omgeving. Denk aan hoge bomen en lage struiken zoals struweel, hagen en heesters. De aanwezigheid van bomen en planten vermindert hittestress en zorgt voor schaduw, zuivere lucht, verkoeling én niet onbelangrijk, een fraai beeld.

Heutink Groep | info@tagwest.nl | 085 082 5300

Privacyvoorwaarden